Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk rektor, teolog og professor

Født 1538 i Aarhus - (mangelfuld?)
Død fredag den 15. juli 1586 i København

Mini-biografi: Blev først student som 21årig, i 1563 baccalaureus, fik ansættelse som rektor i sin hjemby og fik 1565 et kanonikat. Tog 1566 på en 7årig studierejse, fik en magistergrad i Wittenberg, studerede derefter i Leipzig og Heidelberg, blev ved hjemkomsten 1573 professor i latin, 1575 i græsk og var fra 1578 tillige kongelig bibliotekar. Jacob Madsen Aarhus tog 1574 teologisk baccalaurgrad, efterfulgte 1580 Niels Hemmingsen som professor i teologi, blev 1582 dr.theol. og var 1585-86 universitetets rektor. Udmærkede sig ved sin viden om klassiske sprog og hebraisk, studerede dog også med stor interesse modersmålet og dets sproglyde. Blev den første i Danmark, som behandlede det videnskabeligt og er siden blevet kaldt den nyere tids ældste fonetiker. Aarhus arbejdede på at gengive dannelsen af lydene, nedfældede resultaterne i De literis libri duo, her gives der for første gang i Europa en systematisk oversigt over bogstavlydene. Bogstaverne J og V vandt dog først indpas i dansk retskrivning, da grammatikere som Erik Pontoppidan, Peder Syv og især Rasmus Rask senere hævdede samme anskuelse som Aarhus, der helt fortjent benævnes som sprogvidenskabsmand i første række. Aarhus' manuskripter og bogsamling blev opbevaret på universitetsbiblioteket, som brændte 1728, man kender derfor kun nogle få værktitler.