Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk politiker, kammerherre og kultusminister

Født onsdag den 12. september 1838 i København
Død fredag den 26. november 1915 i København

Mini-biografi: Var søn af politikeren Peder Brønnum Scavenius, blev student fra Metropolitanskolen i 1857, cand.polit. i 1863 og meldte sig som frivillig da Slesvigske Krig brød ud året efter, modtog Dannebrogsordenen for sit mod under slaget på Als. Blev valgt til Rigsrådets Folketing i 1865. Jacob Frederik Scavenius bevarede pladsen i 30 år, var kultusminister i årene 1880-91 i fætteren Jacob Brønnum Scavenius Estrups regering og støttede dennes provisorie- og forsvarspolitik. Scavenius startede sin karriere som politiker i Bondevennerne, men skiftede parti da Det forenede Venstre blev dannet i 1870. Fik som Kultusminister i 1885 bl.a. indført en lov om at lærere ikke måtte udtale sig politisk (Mundkurvscirkulæret). Var ikke den fødte taler, men forstod dog at give klart udtryk for sine meninger og fik indført en del vigtige kulturelle love. Fik oprettet et rigsarkiv, udvidet Nationalmuseet, støttede videnskab, kunst, skoler og kirkesamfund. Stemte modstræbende for forlig med det Moderate Venstre i 1894. Forsøgte senere at danne et folkeligt Højre, hvilket mislykkedes. Scavenius var ejer af godserne Gjorslev og Klintholm, var blevet kammerherre i 1875, Ridder af Dannebrog i 1878, Kommandør af 2. grad 1881, af 1. grad 1888, modtog Storkorset af Dannebrog 1888 samt fortjenstmedaljen i guld 1903.