Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk officer

Født tirsdag den 19. april 1768 i Nielstrup, Maribo, Lolland
Død lørdag den 12. februar 1842 i Horsens

Mini-biografi: Var søn af en landsdommer, blev som 11årig page hos arveprinsesse Sophie Frederikke, blev i 1786 student, udnævntes året efter til hofjunker og i 1792 til kammerjunker. Jacob Flindt var i 1789 blevet sekondløjtnant i hestgarden og blev i 1792 premierløjtnant, valgte ved arveprinsessens død i 1794 at forblive i militæret, da mulighederne for avancement ved nu var væsentligt forringet. Gjorde tjeneste i hestgarden og blev i 1797 udnævnt til ritmester, 1806 til premiermajor og i 1811 til oberstløjtnant. Flindt blev i 1814 udset til at være kommandør for Prins Ferdinands Dragoner, hvis regiment hørte til det troppekorps, der under Frederik af Hessen drog til Frankrig. Flindt blev i 1823 udnævnt til chef for Slesvigske Kyrasserer, som havde standkvarter i Horsens, blev i 1831 generalmajor og 1841 generalløjtnant, døde året efter kort før regimentet blev nedlagt. Jacob Flindt boede i et imponerende hus i Smedegade 91, bygningen, der i dag er fredet blev af samme grund kaldt "Generalsgården". Flindt blev i 1838 den første, som blev udråbt til æresborger i Horsens.