Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk politiker, etatsråd, borgmester og landstingsmedlem

Født onsdag den 8. september 1802 i Helsingør
Død onsdag den 29. december 1875 i Helsingør

Mini-biografi: Var søn af byens rådmand, blev student fra Helsingørs lærde skole i 1821 og juridisk kandidat i 1829, blev herefter ansat som fuldmægtig hos byens politimester. Efter tre år her udnævntes Jacob Olrik til auditør ved artilleriet og i 1833 sad han selv som politimester og byfoged. Fortsatte karrieren og blev kancelliråd i 1839, valgt til byens borgmester i 1849 og bestred samtidig posten som auktionsdirektør, 1850 udnævnt til etatsråd. Nød stor agtelse blandt borgerne, ikke mindst da Øresundstolden, som var en væsentlig indtægtskilde, i 1857 blev ophævet og Olrik med sin flid og energi, alligevel sørgede for at byen ikke led for meget under det men i stedet fik fremgang. Var medlem af Landstinget i to perioder, 1849-53 og igen 1864-74, fik i den tid stor indflydelse på kommunale sager og var tillige medlem af den grundlovgivende Rigsforsamling. Var farfar til historikeren Henrik Gerner Olrik.