Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk ingeniør og generaldirektør (DSB)

Født søndag den 20. maj 1832 i Helsingør
Død lørdag den 16. oktober 1909 i Hellerup, Gentofte

Mini-biografi: Var søn af en dampskibsekspeditør, blev som 18årig elev på den kgl. militære højskole, 1853 udnævnt til sekondløjtnant à la suite i ingeniørkorpset. Afgik 1855 til tjeneste ved korpset og blev forflyttet vejtjeneste i Vestjylland, blev premierløjtnant 1861 og ansat som afdelingsingeniør ved kontrollen med de jyske jernbaner. I.W. Tegner deltog under krigen 1864 som ingeniørofficer i skansearbejdet, blev 1867 overingeniør for anlægget af de jysk-fynske baner, som var overtaget af staten. På denne tid foregik der en omfattende udvikling af jernbaner i Danmark, sporlængden øgedes fra 500 til 2200 km, de tilkomne var næsten alle bygget af Tegner, et af de mest kendte broarbejder er jernbanebroen mellem Ålborg og Nørre Sundby og Masnedsundbroen. Tegner fik bygget dampfærgelejer ved Store- og Lillebælt, ved Øresund, ved Limfjorden og ved Gedser, så der kunne føres jernbanevogne over vandet. Havde flere tillidsposter: var medlem af bestyrelsen for havneanlægget ved Esbjerg, af kommissionen angående Københavns banegårds udvidelse, af kommissionen angående jernbaneforholdene ved København og var Dansk ingeniørforenings første formand. Tegner blev 1889 generaldirektør for DSB, gik af 1902, men vedblev at fungere som overingeniør til 1906. Var udnævnt til Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand og var Kommandør af 1. og 2. grad. af Dannebrog.