Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk politiker og toldinspektør

Født torsdag den 5. oktober 1865 i København
Død mandag den 13. november 1939 på Frederiksberg

Mini-biografi: Var søn af grosserer Sophus Berendsen, blev 1882 student og cand.jur. 1887. Blev volontør i overtoldinspektoratet, 1891 sekretær, 1894 fuldmægtig 1894, toldforvalter på Frederiksberg 1898 og 1903 toldinspektør i København. Ivar Berendsen valgtes 1904 til formand for toldetatens forening og arbejdede som sekretær i told- og trafiketaternes lønningsudvalg for lønningsloven af 1908. Tog sammen med P. Munch, Ove Rode, Aage Friis og Eduard Larsen, initiativ til dannelsen af Det Radikale Venstre, der stiftedes 1905 og var gennem 30 år med i arbejdet. Valgtes 1910 til Folketinget, faldt ved valget 1920. Var partiets ordfører i skattelove og lønningslove, sad i kommissionen, der forberedte lønningslovene af 1919, arbejdede med sociale forhold og var medlem af arbejdsløshedsnævnet. Berendsen deltog i det interparlamentariske arbejde, blev medlem af Den interparlamentariske union på livstid, 1912 valgt til generalsekretær af europæiske radikale, blev 1927 præsident og ved fratrædelsen 1938 ærespræsident. Kæmpede for frihed og retfærdighed til de undertrykte og arbejdede for tolerance og mellemfolkelig forsoning efter første verdenskrig. Berendsen var finsk gift, interesserede sig for forholdene i hustruens hjemland og var energisk talsmand for Finland, via artikler i bl.a. Politiken, modtog 1902 en finsk folketak-adresse for sin andel i kampen for bevarelsen af finsk sprog og nationalitet.