Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk officer

Født mandag den 24. april 1871 i København
Død søndag den 21. august 1949 i København

Mini-biografi: Var søn af politikeren William Carstensen, kom ind ved militæret, blev i 1892 sekondløjtnant ved fodfolket, samme år premierløjtnant og 1896 premierløjtnant i Livgarden. Udnævntes 1908 til kaptajn, 1911 til kaptajn i Livgarden, 1915 til kaptajn i generalstaben og stabschef ved 2. division, blev 1919 oberstløjtnant samt chef for 22. Bataljon. Stod til rådighed for 1. regiment fra 1924, blev året efter chef for 3. regiment, i 1926 oberst, 1927 chef for 9. regiment, var fra 1932 til rådighed for 2. jyske division, men forlod hæren samme år. Gjorde 1905 tjeneste i den svenske hær, 1919-20 i den franske hær. Ivan Carstensen blev tildelt flere tillidsposter, var bl.a. vicepræsident for Kgl. Dansk Automobilklub, stifter og formand for Frivilligt Dansk Automobilkorps samt Frivilligt Dansk Lastautomobilkorps, sad i repræsentantskabet for Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring, var medlem af Den Permanente Nordiske Automobil-komité, af Hærens Motorkøretøjsnævn, sekretær i Krigsvidenskabeligt Selskab, bestyrelsesmedlem i Københavns Skytteforening, formand for Danske Våbenbrødres mindelegat og medlem af Det Konservative Folkepartis repræsentantskab. Blev udnævnt til æresmedlem af adskillige foreninger, modtog Hæderstegnet for god tjeneste i hæren, Dansk Røde Kors' mindetegn for dansk krigsfangehjælp, blev udnævnt til Dannebrogsmand og Kommandør af Dannebrog, modtog tillige adskillige udenlandske ordner. Var gift med kvindesagsforkæmperen Esther Carstensen.