Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk bankdirektør, etatsråd, gehejmeråd og politiker

Født mandag den 22. april 1839 i Fredericia
Død lørdag den 11. juni 1910 i Søllerød

Mini-biografi: Var søn af en købmand, rejste som ganske ung til København for at få en uddannelse som forretningsmand, var bl.a. elev i G.A. Gedalias bankierforretning. Rejste som 26årig til Kristiania (Oslo), grundlagde bankierforretningen Glückstadt & Co. og blev 1870 ansat som direktør i Den norske Kreditbank. Isak Glückstadt blev året efter tilbudt stillingen som direktør i den nyoprettede Den danske Landmandsbank, tiltrådte stillingen 1872, fik med sit kendskab til bankverdenen hurtigt bragt orden og fasthed i styrelsen. Den største konkurrent var Privatbanken med C.F. Tietgen som direktør, men Glückstadt oparbejdede sparekassevirksomhed i sin bank, fik oprettet filialer over hele landet, indførte bokssystemet, handlede med obligationer, fik tilknyttet en meget betydelig fondsforretning og snart var Privatbanken overhalet og Den danske Landmandsbank landets største. Glückstadt havde adskillige tillidsposter, var bl.a. medlem af bestyrelserne for ØK, DFDS, Scandia, Spritfabrikken Fortuna, A.M. Hirschsprung & Sønner, af bankrådet for den dansk-vestindiske nationalbank, Hellebæk Fabrikker, viceformand for Frihavnsaktieselskabets bestyrelse, kasserer for Skuespillerforeningens Fond og formand for Mosaisk Trossamfunds repræsentantskab. Sad som borgerrepræsentant i København, var udnævnt til etatsråd og gehejmeråd. Far til generalkonsul Valdemar og etatsråd Emil Glückstadt. Fik mange hædersbevisninger, var Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand, Kommandør af 1. grad og var tildelt adskillige udenlandske ordner.