Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk politiker, stiftamtmand og indenrigsminister

Født tirsdag den 4. september 1798 i København
Død mandag den 16. september 1872 i Thisted

Mini-biografi: Var søn af en norsk landinspektør, dimitteredes 1817 fra Metropolitanskolen, læste jura på Københavns Universitetet og tog 1821 embedseksamen. Havde i studieårene arbejdet som volontær på Rentekammeret, blev efter sin eksamen udnævnt til kopist, i 1826 til fuldmægtig i Rentekammerets Danske Kancelli, blev 1831 kammersekretær, 1840 deputeret i Rentekammeret og chef for første sektion. Medvirkede ved stempelpapirsforordningen af 3. december 1828, forordningerne om jagt, om kasse- og regnskabsvæsen, vejvæsenet, fribefordringsvæsenet m.m. Iver Johan Unsgaard blev 1848 udnævnt til stiftamtmand for Fyens Stift og amtmand i Odense Amt. Valgtes 1856 til indenrigsminister i regeringen C.C. Hall og sad til 1859, dog afbrudt af A.F. Kriegers ministertid 1856-58. Var medlem af Rigsdagens Landsting og af Rigsrådet, fra 1860 igen stiftamtmand på Fyn. Fik tildelt adskillige tillidshverv, var under Christian VIII medlem af forst-eksamenskommissionen, jernbanekommissionen, af kommissionen, der undersøgte og ordnede kasse- og regnskabsforholdene i centraladministrationen. Var i Frederik VII's regeringstid, bl.a. formand for landbokommissionen og for kommissionen, som sørgede for krigsskade-erstatninger. Unsgaard sad som medlem af præsidiet for Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab og var 1857 medstifter af Bikuben. Fik titel af justitsråd, etatsråd, konferensråd, kammerherre og gehejmekonferensråd. Modtog Storkorset, blev Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand og Kommandør. Var far til stiftamtmand I.E.H.W. Unsgaard.