Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk landinspektør og civilingeniør

Født mandag den 11. december 1916 i Aalborg
Død fredag den 20. december 1991

Mini-biografi: Var søn af landinspektør Nic Nellemann, der 1925 havde anlagt det store haveanlæg Nellemanns Have i Sæby, som i dag huser Nordeuropas største samling af paradisæbletræer. Ib Nellemann blev 1935 student fra Ålborg katedralskole, tog 1940 eksamen som landinspektør og blev 1944 cand.polyt. Arbejdede derefter i faderens landinspektørfirma i Nørresundby, blev 1948 medindehaver og firmaet fik navnet Nic. Nellemann-Ib Nellemann, landinspektører og rådgivende ingeniører. Virkede en tid for Christiani & Nielsen i Mingaladon Airport, blev 1968 medindehaver af Landinspektørfirmaet Nellemann, året efter direktør for A/S N. Nellemann og partnere, 1970 direktør for NB byplankonsulenter A/S, Ålborg 1970. Nellemann var censor i byplanlægning ved Den kgl. veterinær- og landbohøjskole, i landmåling og trafik- og byplanlægning ved Danmarks ingeniørakademis bygningsafdeling i Ålborg, virkede som teknisk sagkyndig ved landvæsensretterne i sager om vandforsyning, vandløb og kloakering. Fortsatte efter faderens død arbejdet med driften af Nellemanns Have, oprettede 1977 en fond, der skulle gøre det muligt at fortsætte driften af haven efter hans død og bevare den uforandret og åben for offentligheden. I 1996 fremlagde landskabsarkitekt Vibeke Nellemann en plan for den fortsatte vedligeholdelse af haven og 2006 dannes foreningen Nellemanns haves venner, som sammen med Frederikshavns kommune og fonden driver og vedligeholder haven.