Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk forfatter, præst, pædagog og professor

Født søndag den 7. januar 1821 på Sparretorn, Wedellsborg, Nørre Aaby, Middelfart, Fyn
Død fredag den 13. november 1891 på Frederiksberg

Mini-biografi: Var søn af en forpagter, blev 1839 student i Odense, læste teologi og tog 1843 kandidateksamen. Virkede derefter som lærer ved det v. Westenske institut, var manuduktør i filosofi og blev i 1847 ansat som lærer ved Metropolitanskolen, underviste fortrinsvis i dansk. Harald Valdemar Rasmussen blev 1851 præst i Halk ved Haderslev, tog sin gerning alvorligt, virkede for danskheden i sognet og blev i 1864, som en af de første præster, fordrevet af de tyske myndigheder. Kom tilbage til København, genoptog skolearbejdet og underviste i dansk og dansk litteratur på især pigeskoler, blev siden eksaminator i dansk og medlem af eksamenskommissionen for skolelærere og skolelærerinder. Rasmussen sad som medlem af udvalget for folkeoplysnings fremme, var med til at stifte Dansklærerforeningen, var medlem af foreningens bestyrelse og blandt lederne af Udvalget for Folkeoplysningens Fremme. Har udgivet Fortællende Digte over Æmner fra Livet i Danmark gjennem Tiderne, som er blevet benyttet til skolebrug, interesserede sig for ordsprog, fik trykt en del af sin samling af Skæmtesvar og Stedlige Talemaader i Skattegraveren I og VII og udgav 1869 Danske Ordsprog. Fik 1884 titel af professor, blev 1888 udnævnt til Ridder af Dannebrog og 1890 til Dannebrogsmand.