Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk politiker, minister og godsejer

Født tirsdag den 3. maj 1831 på Marselisborg, Aarhus
Død mandag den 20. april 1896 i København

Mini-biografi: Student fra Aarhus Katedralskole 1849, begyndte på jurastudiet, men opgav det og blev i stedet forpagter på sin fødegård Marselisborg syd for Aarhus. Overtog ved faderens død i 1864 han gården, som under Hans Peter Ingerslevs ledelse blev et mønsterlandbrug. Valgtes snart til mange tillidshverv, både i lokalpolitik og i erhvervssammenhænge. Var fra 1873 til 1884, med en afbrydelse, medlem af Folketinget for Højre og derefter medlem af Landstinget til sin død. Blev i 1885 indenrigsminister i Estrups regering. Kom i sin ministertid til at lægge navn til et stort antal vigtige love, hvoraf kan nævnes love om postvæsenet, om statsbanedrift og om oprettelse af København Frihavn. Desuden blev grunden til den senere sociallovgivning lagt i samme periode, med love om fattigvæsenet, om alderdomsunderstøttelse og om sygekasser. Måtte i 1892 af helbredsgrunde indskrænke sin arbejdsbyrde. Indenrigsministeriet blev delt og Ingerslev fortsatte som minister for offentlige arbejder. Ved Hans Peter Ingerslevs død solgtes Marselisborg gods til Aarhus Kommune og på dets jorder byggedes få år senere det nuværende Marselisborg Slot, som blev skænket som folkegave til kong Christian 10. og dronning Alexandrine i anledning af deres bryllup.