Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk forretningsmand, direktør og finansminister

Født onsdag den 27. april 1870 i Asperup, Middelfart, Fyn
Død lørdag den 23. november 1946 på Frederiksberg

Mini-biografi: Var søn af en landmand, tog 1885 præliminæreksamen, blev ansat i smøreksportfirmaet E.F. Esmann i Odense, forfremmedes 1895 til prokurist og til leder af firmaets filial i København. Blev 1897 medindehaver af firmaet, der åbnede nye filialer i det vestlige Sibirien, fik egne mejerier og siden solgte mejerimaskiner og andre varer til sibiriske bønder. Hans Peter Hjerl Hansen blev 1903 eneejer af E.F. Esmann og 1904 direktør for det nyetablerede A/S Det sibiriske Kompagni. Købte 1910 et hedeareal syd for Skive og grundlagde den kulturhistoriske bygningssamling Den gamle Landsby under navnet Hjerl Hede, den frededes 1932, blev 1935 overdraget til Hjerl-fonden, der var stiftet 1915. Hjerl Hansen tog 1916, sammen med Handelsbanken, initiativ til dannelsen af Det Almindelige Handelskompagni, som skulle drive oversøisk handelsvirksomhed og afsætte danske industriprodukter. Da begge firmaer likvideres 1930, stiftede Hjerl Hansen i stedet Det Sibiriske Kompagni af 1930, hvor overskuddet tilfaldt Hjerl-fonden, der støtter videnskabelige, kulturelle, nationale og kristelige formål. Indtrådte 1920 som finansminister i Liebes kortvarige regering, havde adskillige tillidsposter, var bl.a. medlem af Det kgl. geografiske selskabs råd, Grosserersocietetets komité, bestyrelsen for Kjøbenhavns Handelsbank, plantageselskabet Steen Blicher og æresmedlem af Orientalsk samfund. Udnævntes til Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand og til Kommandør.