Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2022

Dansk seminarieforstander og præst

Født torsdag den 15. februar 1770 i Tirstrup, Djursland
Død søndag den 14. november 1841 i Faxe/Fakse

Mini-biografi: Var søn af en præst, rejste som 13årig fra hjemmet for at blive elev i Viborg Latinskole, fik hjælp fra byens embedsmænd og borgere da faderen døde i 1785 og tog studentereksamen 1789. Arbejdede herefter som huslærer i forskellige familier, blev 1792 cand.theol. og fik ansættelse som kateket ved Nikolaj Kirke i København, underviste skolebørn i kirken og gik præsten til hånde med forskellige opgaver, blev selv sognepræst 1796 i Branderup i Jylland. Begyndte her at indsamle bøger og oprettede 1802 et almuebibliotek, skrev 1805 en ansøgning om dets fortsatte bevarelse til det Kgl. Danske Kancelli, havde vedlagt en liste med 231 titler over Branderup sogns Almuebogsamling og anførte at biblioteket blev flittigt benyttet og var til stor nytte. Hans Peter Barfoed blev i 1808 sognepræst ved Lyngby og Albøge, oprettede her et kongeligt skolelærerseminarium 1813, blev selv forstander og førstelærer. Barfoed blev amtsprovst 1822 og året efter sognepræst i Fakse. Barfoed afslog et par gange at blive biskop, ville hellere passe sin præstegerning, var gift tre gange og blev far til 14 børn hvoraf 4 blev præster. Tip-tip-tip-oldefar til politiker MF Lars Barfoed.

Fakse Kirkegård 2012
© www.gravsted.dk (foto:fl)