Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk stiftamtmand og gehejmeråd

Født søndag den 2. april 1699 i Køge
Død onsdag den 9. maj 1764 i København

Mini-biografi: Var søn af en kaptajn, blev som 15årig landkadet, udnævntes i 1717 til hofjunker, 1721 til kammerjunker og i 1730 til etatsråd og amtmand over Nordborg og Ærø Amter. Kom i 1748 til Ribe som stiftamtmand over Ribe Stift og amtmand over Riberhus Amt og blev 1750 valgt til den vigtige post som stiftamtmand over Sjællands Stift og amtmand over Roskilde Amt, varetog med stor dygtighed disse embeder resten af livet. Holger Skeel var vellidt af regeringen og blev tilbudt en plads i rentekammeret, afslog dette men lod sig i 1752 udnævne til tilforordnet i højesteret og blev 1762 medlem af overskattedirektionen. Skeel arvede i 1729 Fårevejle på Langeland, tiltrådte i 1735 besiddelsen af stamhuset Birkelse, arvede i 1743 Mullerup på Fyn, ejede tillige Mørup og Bonderup på Sjælland. Lagde et stort arbejde i at skaffe fremgang for sine besiddelser og var stifter af flere legater. Fik titel af konferensråd samt gehejmeråd og var fra 1763 patron for Roskilde adelige Jomfrukloster. Blev udnævnt til Ridder af Dannebrog og fik tildelt dronning Sophie Magdalenes orden l'union parfaite. Var far til bl.a. gehejmestatsminister Jørgen Erik Skeel.