Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk forfatter, teolog, præst og kirkehistoriker

Født mandag den 14. juni 1830 i Låstrup, Møldrup, Viborg
Død mandag den 12. maj 1913 i Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk

Mini-biografi: Var søn af præsten H.C. Rørdam, blev 1847 student og 1853 cand.theol. Læste historie og udgav 1855 De danske og norske Studenters Deltagelse i Kjøbenhavns Forsvar mod Karl Gustaf. Holger Rørdam var medstifter af Nordisk Universitetstidsskrift, blev 1857 medlem af bestyrelsen for Selskabet for Danmarks Kirkehistorie, tidsskriftet Kirkehistoriske Samlinger, med Arkiv- og biblioteksundersøgelser fra 16. og 17. århundrede. Var i årene 1860-64 sognepræst i landsbyen Satrup i Angel, deltog i det kirkelige og nationale liv, men fik dog fuldendt skriftet om Kjøbenhavns Kirker og Klostre i Middelalderen og leveret værdifulde bidrag til Sønderjyllands kirkehistorie i Kirkekalender for Slesvig. Rørdam boede efter krigen i København, virkede som hjælpepræst forskellige steder, tog 1867 den filosofiske doktorgrad på en afhandling om Historieskrivningen og Historieskriverne i Danmark og Norge siden Reformationen. Blev 1871 medlem af Videnskabernes Selskab, virkede som eksaminator i pædagogik, var censor i praktisk færdighed ved skolelærereksamen, formand for Lyngby Kommunes Skolekommission, sad i bestyrelsen for Selskabet for Danmarks Kirkehistorie, for Samfundet for dansk-norsk Genealogi og Personalhistorie og for Grundtvigs Højskole, var medlem af Det kongelige danske Selskab for Fædrelandets Historie. Var Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand samt Kommandør af 2. grad. Far til Holger Rørdam og Kristian Rørdam, bror til Thomas Skat Rørdam.