Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk forfatter og præst

Født onsdag den 23. marts 1910 i Karup, Viborg
Død torsdag den 7. april 1977 i Roskilde

Mini-biografi: Var søn af en lærer, blev 1929 student fra Viborg Katedralskole, læste teologi, tog kandidateksamen 1935 og blev præst i Sønderby på Fyn. Opnåede 1938 accessit ved Københavns Universitet for en prisafhandling, blev derefter residerende kapellan ved Søndre sogns kirke i Viborg, virkede siden som sognets præst. Harald Østergaard-Nielsen studerede Luthers teser og forsvarede 1957, på Aarhus Universitet sin disputats Scriptura Sacra et viva vox. Eine Lutherstudie (Den hellige skrift og det levende ord) for en doktorgrad. Disputatsen blev mødt med en voldsom kritik af K. Olesen Larsen i Tidehverv på grund af dens kritik af tidens tyske toneangivende teologi og Kierkegaard. En ven, der var præst i Sydslesvig, syntes i lighed med K.E. Løgstrup, imidlertid at tankerne og resultaterne heraf stadig havde relevans og udgav i 1979 en forkortet dansk udgave med titlen Navnet og Ordet. Østergaard-Nielsen valgtes 1958 til domprovst i Roskilde, var medlem af Kirkeligt Samfunds hovedbestyrelse og sad i det grundtvigske ritualudvalg i årene 1968-73. Skrev i samarbejde med Løgstrup og Vilhelm Krarup: Opgørets nødvendighed, som sagde fra over for regeringens love med tilbagevirkende kraft. Blev udnævnt til Ridder af 1. grad af Dannebrog, Ridder af Den islandske Falk samt Kommandør af den Thailandske Kroneorden.