Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk forfatter, teolog, præst og prædikant

Født fredag den 9. august 1850 på Nordgård, Ringsted
Død fredag den 11. juli 1930 i Silkeborg

Mini-biografi: Var søn af en kammerråd, blev student fra Borgerdydsskolen på Christianshavn 1868, studerede teologi og tog kandidateksamen i 1873. Studerede derefter kirkekunst og Nordens kirkehistorie, tjente til studierne ved at undervise. Hans Fenger var fra 1878 hjælpepræst ved Stefans Kirken, blev 1879 lic.theol. på afhandlingen Bidrag til Hans Egedes og den grønlandske Missions Historie 1721-68. Blev ansat som residerende kapellan ved Vor Frelsers Kirke, siden ved Garnisonskirken, var redaktør af Dansk Missionsblad fra 1881 og blev år 1900 Provst ved Holmens Kirke, fik 1905 tilbudt bispestolen ved Aarhus Domkirke, men afslog. Blev 1915 udnævnt til kongelig konfessionarius, deltog i Indre Missions virke i København og besad en del tillidsposter ved siden af sin præstegerning, var formand for Holmens Sogns Menighedspleje, overdirektør for de Massmannske Søndagsskoler, sad i bestyrelseskommissionen for Begravelsesvæsenet i København, i direktionen for Bibelselskabet for Danmark, var formand i bestyrelsen for Den danske Forening til Evangeliets Forkyndelse for skandinaviske Sømænd i fremmede Havne, medlem af bestyrelsen for Kirkelig Forening for indre Mission i København, for Københavns Bespisningsanstalt, for Trøstens Bolig samt for Børnehjemmet Ove Hohlenbergs Minde. Fenger udgav udover sine erindringer en hel del prædikener og taler. Var Storkorsridder af Dannebrog samt Dannebrogsmand og efterlod sig en stor kunstsamling.