Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk søofficer

Født fredag den 7. juni 1872 i Paris, Frankrig
Død torsdag den 10. august 1933 på Frederiksberg

Mini-biografi: Var søn af en grosserer, kom til Danmark 1884 og blev kadet som 16årig, steg i graderne til sekondløjtnant, premierløjtnant, kaptajn, kommandør, kontreadmiral og var 1931 viceadmiral. Havde gennemgået Hærens officersskoles ældste klasse, var på Island med krydseren Hejmdal og med orlogsskonnerten Ingolf til Vestindien. Henri Wenck var adjudant hos eskadrechefen, chef for kanonbåden Grønsund, næstkommanderende i kanonbåden Guldborgsund og sejlede med kongeskibet Dannebrog. Sejlede 5 år som torpedobådschef og skrev en omfattende afhandling om torpedobådsangreb i Tidsskrift for Søvæsen, lagde her i op til en rehabilitering og nyvurdering af torpedobådens anvendelsesmuligheder og modtog en guldmedalje af Søelieutenant-selskabet for en afhandling om torpedobådens anvendelse i krig. Wenck var chef for torpedobådsflotillen, for flådens stabs afdeling II og fungerende stabschef ved flådens overkommando under hele 1. verdenskrig. Var 1921 Danmarks delegerede på konferencen i Geneve i Folkenes forbunds råd om Ålandsøernes neutralisering, udenrigsministeriets delegerede ved konferencen i Paris angående den dansk-tyske søgrænse og Danmarks delegerede på konferencen i Rom om begrænsning af sømilitære rustninger. Efterfulgte 1931 viceadmiral G.C. Amdrup, nægtede at gå på kompromis med politikerne om landets sikkerhed og sad kun på posten 4 måneder. Var Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand, Kommandør af 2. og 1. grad og modtog Storkorset.