Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk jurist, advokat og professor

Født søndag den 11. november 1934 i Smidstrup, Eggeslevmagle, Slagelse
Død fredag den 14. maj 2021
Efterlysning: Vi mangler oplysninger om denne persons gravsted. Kan du hjælpe med information herom, eller endnu bedre: sende et godt foto af gravstedet? Læs evt. mere Om siden.
Kontakt - På forhånd tak.

Mini-biografi: Var søn af en proprietær, blev i 1954 student i Haslev, læste derefter jura på Aarhus Universitet og tog kandidateksamen i 1960. Virkede som advokatfuldmægtig til 1961, til 1962 som politifuldmægtig, var i 2 år universitetsmanuduktør i tingsret, i årene 1962-65 amanuensis samt lektor i formueret ved Aarhus Universitet, modtog et seniorstipendiat og varetog stillingen igen 1968-70. Halfdan Krag Jespersen forsvarede 1970 sin disputats Proceskumulation for en doktorgrad, blev samme år udnævnt til professor og havde som advokat møderet for Højesteret. Bestred adskillige tillidsposter, var bl.a. formand for Det Juridiske Fagråd, medlem af Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsråd, af Konsistorium ved Aarhus Universitet, af Det Faglige Landsudvalg for de Samfundsvidenskabelige og Sociale Uddannelser, var en engageret formand samt daglig leder af Aarhus Retshjælp, formand for Huslejenævnet i Randers Kommune, for Ankenævnet for Tekniske Installationer, for bestyrelsen for Det Danske Selskab for Byggeret, næstformand for den af Boligministeren nedsatte Lejelovskommission og medlem af Redaktionskomiteen for Tidsskrift for Bolig- og Byggeret. Jespersen skrev lærebøger, artikler til tidsskrifter, holdt lejeretskurser, udfærdigede kommentarer til lejelovgivningen i Karnovs Lovsamling m.m. var med til at grundlægge værket Dansk Privatret, var medstifter af Det Danske Selskab for Boligret samt Det Danske Selskab for Byggeret.