Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk forfatter og historiker

Født tirsdag den 17. september 1895 i Sønderhede, Hostrup, Esbjerg
Død fredag den 24. juli 1981 i Varde

Mini-biografi: Var søn af en sognefoged, læste efter studentereksamen til lærer og tog i 1916 eksamen i Ribe. Virkede et par år som vinterlærer samt vikar, blev i 1918 andenlærer, i 1921 førstelærer i Frøstrup, Lunde Sogn og var 1926-62 førstelærer i Lunde. Hans Kristian Kristensen engagerede sig i sognets fredningsarbejde og foretog selv mindre udgravninger samt besigtigelser af oldtidsminder for Nationalmuseet, opdagede i 1934 en oldtidsboplads ved at iagttage plantevæksten og offentliggjorde adskillige artikler om områdets historie af kulturhistorisk, arkæologisk samt landbohistorisk art. Skrev slægtshistorier, hjemstavnsbøger og adskillige bøger om de forskellige sognes historier, med detaljerede skildringer af livet frem til vor tid, lagde i sine herredsbeskrivelser mest vægt på tiden omkring år 1500 til år 1800. Kristensen tog aktivt del i det lokalhistoriske organisationsarbejde og var bestyrelsesmedlem af Jysk Selskab for Historie, kasserer for Dansk Historisk Fællesforening, bestyrelsesmedlem ved Varde Museum og leder af Varde Byhistoriske Arkiv, sad som formand for bestyrelsen for Historisk Samfund for Ribe Amt, redigerede årbogen i 40 år og blev hædret med indstiftelsen af en pris, der uddeles til den, som gør en fortjenstfuld indsats for lokalhistorisk arbejde i Ribe Amt. Blev udnævnt til Ridder af Dannebrog.