Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk officer

Født søndag den 14. juli 1715 i København
Død torsdag den 13. august 1801 på Boltinggaard, Ringe, Fyn

Mini-biografi: Var søn af gehejmeråd Valentin von Eickstedt, modtog undervisning i hjemmet, studerede i København. Blev kornet ved 5. jyske kavaleriregiment, 1737 kaptajnløjtnant ved 2. jyske kavaleriregiment, 1738 ritmester, 1746 major, 1754 oberstløjtnant, 1759 oberst, 1766 chef for regimentet og 1769 generalmajor. Blev 1771 af Struensee kaldt til København med sjællandske dragonregiment som støtte under den voksende uro. Hans Henrik von Eickstedt tog imidlertid enkedronning Juliane Maries parti og var med til at udføre kuppet mod Struensee. Blev tildelt et stort pengebeløb, udnævntes til hvid ridder, statsminister, general af kavaleriet, kommandør for livgarden til hest, kommandant i København og deputeret i Generalitets- og Kommissariats kollegiet. Blev siden kavaleriinspektør for Sjælland og Fyn og overhofmester hos kronprins Frederik, udnævntes 1773 til Ridder af Elefanten, var fra 1777 leder af overtilsynskommissionen ved Det kongelige Teater, blev 1783 medlem af Overbankdirektionen. Eickstedt havde slet ikke evner til at bestride disse embeder, kom i konflikt med Ove Høegh-Guldberg og blev først udnævnt til overkammerherre, derefter frataget embederne og høfligt forvist fra hoffet. Havde efter faderen arvet godserne Hohenholz og Glasow, afstod dem siden til en bror, ejede desuden Louisenlund i Sjælland, fik via moderens slægt Boltinggaard på Fyn og stiftede et legat for godsets fattige.