Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2022

Dansk præst

Født søndag den 4. december 1831 i København
Død fredag den 1. april 1904 i København

Mini-biografi: Var søn af en sognepræst, blev 1851 student fra Metropolitanskolen, tog 4 år senere teologisk embedseksamen. Blev 1955 ordineret og kom til Grønland som præsteviet medhjælper og seminarielærer i Godthåb. Blev under seminarieforstander Carl Janssens ledelse sat ind i forholdene og fik snart lært sproget. Blev 1857, da Janssens rejste til Danmark, leder af seminariet. Haldor Ferdinand Jørgensen gjorde sammen med missionæren og sprogmanden Samuel Kleinschmidt seminariet populært, de arbejdede ihærdigt for sprogets grammatiske og ortografiske forbedring og for befolkningens samfundsmæssige udvikling. Jørgensen rejste tilbage til Danmark 1869 og blev lektor i det grønlandske sprog, var fra 1872 sognepræst i Førslev, fra 1881 i Havdrup og Solrød. Virkede fra 1877 som kultusministeriets konsulent i grønlandske sager og sad i forskellige kommissioner. Fik udgivet Kleinschmidts grønlandske ordbog, den reviderede og udvidede grønlandske salmebog, udarbejdede og udgav et nyt ritual og en alterbog. Reviderede på grundlag af Kleinschmidts og egne optegnelser, hele den grønlandske bibeloversættelse i samarbejde med pastor emeritus Jacob Kjer og lektor i grønlandsk sognepræst Chr. Rasmussen, de havde Det nye testamente færdigtrykt og klar 1893 og år 1900 hele Bibelen. Jørgensen oversatte tillige biskop C.F. Balslevs lærebog. Var Ridder af Dannebrog.

Havdrup Kirkegård, Solrød (gravsted nedlagt/findes ikke)
© www.gravsted.dk (foto:fl)