Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk forfatter, politiker, etatsråd og historier

Født søndag den 5. januar 1794 i Randers
Død tirsdag den 29. december 1846 i Kongsdal (indtil 1669: Tygestrup), Undløse, Holbæk

Mini-biografi: Var søn af en magister, viste sig at være både intelligent og flittig. Blev derfor som knap syttenårig optaget på Københavns Universitet, vandt 4 år efter universitets guldmedalje for en afhandling om tidligere tiders skandinaviske trældom, tog i 1815 teologisk embedseksamen. Præstegerningen havde dog ikke den store interesse, Hector Estrup ville hellere studere historie og rejste med offentlig støtte til Dresden, Wien og Venedig for at gennemsøge arkiverne og finde oplysninger om kimbrernes tid i Danmark, tog videre til Rom for at finde breve om Nordens kirkehistorie. Besøgte flere lande, skrev en bog om sine oplevelser, holdt ved hjemkomsten til Danmark forelæsninger på Universitet og underviste på Borgerdydsskolen, blev i 1822 lektor ved Sorø Akademi og i 1831 direktør for samme. Estrup havde giftet sig til penge, forlod sin stilling og købte herregården Kongsdal ved Sorø, blev udnævnt til etatsråd afskaffede hoveriet, oprettede et enkesæde, et bibliotek, en håndarbejdsskole og virkede for at bønderne fik bedre vilkår. Blev valgt til Stænderforsamlingen i Roskilde og fortsatte her sin kamp for retfærdighed og forbedringer for befolkningen. Skrev flere historiske værker og lærebøger, blev i 1824 medlem af Det kongelige danske Selskab for Fædrelandets Historie. Var far til konseilspræsident Jacob Brønnum Scavenius Estrup.