Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk politiker, chefredaktør og landbrugsminister

Født torsdag den 5. januar 1922 i København
Død lørdag den 30. december 1972 i Glostrup

Mini-biografi: Var søn af en autoforhandler, tog præliminæreksamen 1938, blev 1941 student fra Stenhus, 1948 cand.jur. og sagførerfuldmægtig i København og 1953 landsretssagfører. Henry Christensen var i studietiden aktiv i Liberale gymnasiaster og Venstres studenter, fra 1946 næstformand i Venstres ungdoms landsorganisation, formand fra 1948-51. Opstillede til valg 1947 og 1950 i Roskilde-kredsen, blev 1953 valgt i Hillerød-kredsen og siden genvalgt. Blev i Folketinget medlem af pristalsnævnet, lønningskommissionen, lønningsrådet, finansudvalget, Nordisk råd og af udenrigspolitisk nævn, sad som formand her i 2 år og var formand for Det sjællandsk-bornholmske Venstre og for Een verden. Christensen var tilhænger af Erik Eriksens politik og medvirkede ved udformningen af VK-programmet i 1959, beskæftigede sig især med økonomi, blev efter Thorkil Kristensen partiets skattepolitiske ordfører, ved RKV-regeringens dannelse 1968 gruppeformand og var i året 1970-71 landbrugsminister. Fik gennemført ændringer i landbolovgivningen for at lette landbrugets strukturtilpasning, liberaliserede sammenlægnings- og samdriftsgrænser og sørget for mere støtte til nyetablerede landmænd. Christensen var 1959-62 redaktør af Roskilde Dagblad og efter sammenslutningen med Østsjællands Folkeblad og Ringsted Folketidende til Dagbladet, medlem af chefredaktionen. Skrev politiske lederartikler, der ofte blev toneangivende for Venstres politik. Var udnævnt til Ridder af Dannebrog og til Kommandør af Dannebrog.