Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk finansembedsmand og rentemester

Født søndag den 8. maj 1631 i Rendsburg (Rendsborg), Schleswig-Holstein, Tyskland
Død mandag den 11. juli 1681 i Kolding

Mini-biografi: Var søn af en rådmand, blev som 20årig ansat som skriver hos amtmanden over Haderslev amt og var under krigen 1657-60, kommissær ved den kongelige hær i hertugdømmerne. Virkede derefter som godsinspektør nogle år, udnævntes 1663 til kongelig kæmmererer i Slesvig-Holsten og til forvalter ved Kiel omslag. Blev 1668 assessor i tysk kancelli, 1670 assessor i kammerkollegiet, fik 1676 bestalling som kammerråd, 1678 som rentemester, overtog som generalkrigskommissær 1679 styrelsen af hærens økonomi, 1680 udnævnt til gehejmeråd og fik året efter våbenbrev. Henrik von Stöcken havde Christian V.'s fortrolighed og spillede en stor rolle under den skånske krig, fulgte kongen til hertugdømmerne og var den ledende ved hovedkvarteret under belejringen af Wismar, fulgte 1676 med hæren til Skåne og ordnede egenhændigt det meste. Fik som generalkrigskommissær ikke indført større reformer, men prøvede som leder af rentekammeret at finde nye måder at skaffe penge på og omordnede administrationen. Der bevilgedes ingen nye benådninger, ingen ny sædegårdsfrihed og ingen skattelettelser. Krongodset forøgedes ved en reduktion, skattefriheden blev ophævet for bortskødede og pantsatte kongelige ladegårde. Der indførtes kontrol med beneficerede institutioners og købstæders kommunale regnskaber, von Stöckens organisation af rentekammeret forblev næste uændret til 1841.