Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk rentemester og godsejer

Født torsdag den 16. marts 1609 i Itzehoe, Tyskland
Død onsdag den 2. marts 1692 på Ledreborg Slot (tidl. Lejregård), Lejre
Efterlysning: Vi mangler foto fra denne persons gravsted. Kan du hjælpe med et godt foto af gravstedet? Læs evt. mere Om siden.
Kontakt - eller indgå i vores fotografkorps - På forhånd tak.

Mini-biografi: Var søn af en købmand, 1632 ansat som Christian 4.'s kammerskriver, bestyrede kongens finanser, udnævntes 1641 til tolder i København. Begyndte at drive privat handelsforretning, leverede tømmer, materiale samt proviant til Holmen og skibe under krigen med Sverige. Forlangte høje priser og undlod betale told, lod sig betale med varer, kontanter og afståelse af kronens ejendomme, kom i besiddelse af store pladser i København, som Slotsholmen, grunden mellem Børsen, Knippelsbro o.a. Var hovedleverandør af varer til festlighederne ved Frederik III's kroning, udvidede virksomheden, anlagde saltværk på Slotsholmen, erhvervede Hjortholm Mølle og fik udlagt Kronens gods Lønborggård i Jylland. Henrik Müller blev 1651 udnævnt til generaltoldforvalter, men kort efter arresteret efter undersøgelseskommissionens ransagelse. Regeringen manglede dog hans penge, finansielle indsigt og industrielle dygtighed. Müller blev medlem af admiralitetsrådet, var leverandør og långiver til Kronen, sad på den private handel og industri, fik lov til at besejle Grønland og de vestindiske øer, overtog driften af norske bjergværker. Blev kongelig amtmand, fik udlagt en del af Roskilde Len og Ringsted Amt, hele Dragsholm og købte andre godser. Den store Revisionskommission under Christian V fældede Müller, der holdtes auktion over besiddelserne, han fik en årlig pension, flyttede fra København og døde fattig og forarmet.