Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk skibskonstruktør og søofficer

Født torsdag den 5. juli 1742 i København (andre kilder: 1741)
Død torsdag den 27. december 1787 i København

Mini-biografi: Var søn af en af kommandørkaptajn, blev tidligt faderløs og sendtes til Søkadetakademiet i København, blev 1763 sekondløjtnant. Marinens bestyrer, grev Frederik Danneskiold-Samsøe, ansatte Henrik Gerner og kollegaen Ernst Wilhelm Stibolt som auskultanter i Konstruktionskommissionen, de studerede skibsbygning både herhjemme, i England og Frankrig. Gerner blev 1764 premierløjtnant, 1770 kaptajnløjtnant, 1772 fabriksmester, 1776 kaptajn og 1781 kommandørkaptajn. Fik som fabriksmester indført væsentlige forbedringer og fyldt flådens magasiner op, byggede 14 linjeskibe, 10 fregatter og flere mindre fartøjer i sine 15 år på posten. Vandt sig et ry som et af Danmarks største mekaniske talenter, blev medlem af Dokkommissionen, konstruerede og udførte et sindrigt pumpeværk for dokken, der blev benyttet til midten af 1800-tallet. Opfandt en forbedret slags muddermaskiner, dunkraftmaskiner til dokkens sluseporte, ankerkraner til at løfte svære vægte, destillationsmaskiner og pumper til skibene m.m. Gerner holdt forelæsninger for søofficererne, var konstruktør og konsulent for de kongelige handelsselskaber. Blev præsident for Det kongelige danske Landhusholdningsselskab, vandt dets store guldmedalje for afhandlingen om en korntørringsanstalt, modtog Videnskabernes Selskabs præmie for afhandling om maskine til rensning af indsøer, indførte lynafledere, konstruerede en sølvvalsemaskine til Den Kgl. Mønt etc. Fik opkaldt gader efter sig i flere byer og indstiftet Gerners Medalje til sin ære.