Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk officer og kammerherre

Født tirsdag den 12. september 1797 på Arresødal, Frederiksværk
Død onsdag den 22. november 1871 på Farumgård, Furesø

Mini-biografi: Var søn af en justitsråd, kom som 12årig ind ved militæret som kadet, blev i 1812 sekondløjtnant, 1828 premierløjtnant og 1836 udnævnt til kaptajn, blev 1839 kommandør for 3. batteri. Gjorde herefter tjeneste ved hoffet som overadjudant hos kong Christian 8., steg stadig hurtigt i de militære grader, blev i 1846 major, 1848 oberstløjtnant og 1850 oberst. Henrik Fensmark blev i 1848 udnævnt til kammerherre og adjudant hos Frederik 7., der 1859 udnævnte ham til generalmajor og generaladjudant for landetaten uden om krigsminister C.C. Lundbye, som tog sin afsked i protest. Var gift med en baronesse og fik stillet en kongelig lejlighed til rådighed på Frederiksberg Slot. Havde i 1842 købt Farumgaard, der var en stor økonomisk byrde Fensmark, dækkede sine underskud ved optagelse af flere lån fra den kongelige partikulærkasse, kammerherre Berling stoppede dette, mens Frederik 7. og grevinde Danner gerne eftergav det. Fensmark blev kort efter Christian IX's tronbestigelse i 1863, løst fra sine hverv ved hoffet, modtog Storkorset, blev udnævnt til Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand samt til Kommandør. Er begravet på kirkegården ved Farum Kirke, som ned mod Farum Sø har et kampestensdige dækket af teglsten, dette blev anlagt af Fensmark i 1847.