Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2022

Dansk cistercienserabbed og rigsråd

Født 1470 - (mangelfuld?)
Død mandag den 30. december 1538

Mini-biografi: Studerede ved Greifswald Universitet, blev 1490 baccalaur og som 21årig magister. Var cistercienser, muligvis hørende til Øm kloster, omtales 1494-1502 som abbed i Vitskøl, blev siden abbed i Sorø, fik 1511 af pave Leo X lov at bære bispedragt. Henrik Christiernsen Tornekrands værnede om Sorø Kirkes historiske minder: fik restaureret kirkens skjoldefrise, lod en ny gravsten lægge over Absalons grav, var med til at betale det store krucifiks og stiftede 1530 en altertavle til Knud den Helliges og Olaf den Helliges alter. Deltog som rigsråd i vigtige politiske afgørelser, som fredsforhandlinger med Sverige, frasagde 1523 Christian II troskab og sluttede sig til Frederik I, der stadfæstede Sorøs privilegier. Ydede kongen store bidrag, måtte bifalde skattelove, som ramte kirken hårdt og var blandt de fire, der modtog sølv fra Sjællands kirker og sendte det til Mønten. Var med til at besegle bestemmelsen, som gjorde den danske kirke til pavefri nationalkirke og Enighedsbrevet, der forpligtede rigsrådet til ikke at kåre nogen konge uden hele rådets samtykke. Var medlem af det kongelige råd efter reformationen og modtog Christian III i Sorø ved åbningen af Absalons grav i 1536. Var vedblivende abbed i Sorø og havde tilsynet med Esrum, Herrevad, Vitskøl og Øm.

Sorø Klosterkirke 2015
© www.gravsted.dk (foto:fl)