Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk stiftamtmand og politiker

Født lørdag den 14. december 1805 i Thisted
Død torsdag den 19. november 1885 i Ribe

Mini-biografi: Var en søn af en amtsforvalter, blev i 1825 student fra Ribe Katedralskole, læste jura og tog 1830 kandidateksamen. Var derefter volontær hos flere forskellige embedsmænd, udnævntes 1835 til auditør i Slesvig, blev i 1837 tillige regimentskvartermester og 1841 overauditør. Henrik Christian Nielsen overtog ved Treårskrigens udbrud i 1848, det svære og særdeles ansvarsfulde arbejde at bestyre samt få orden på intendanturvæsenet i Nørrejylland. Klarede hvervet til stor tilfredshed, fik derfor i 1850 tildelt titel som justitsråd, blev udnævnt til amtsforvalter i Ribe og af krigsministeriet bedt om at lede intendanturforretningerne endnu et år. Nielsen var flere gange konstitueret som amtmand, efterfulgte i 1855 Hans H. Lüttichau som stiftamtmand over Ribe Stift og amtmand over Ribe Amt. Varetog stillingen med dygtighed, var imødekommende, tillidsvækkende og nød stor agtelse især efter krigen 1864, hvor der måtte arbejdes hårdt for at få forbedret vilkårene for Ribes befolkning. Nielsen sad 1866-70 i Landstinget, valgt i 11. kreds og 1876-82 som kongevalgt medlem. Modtog Storkorset og blev udnævnt til Kommandør af Dannebrog. Fratrådte stillingen som amtmand i 1884 efter eget ønske og blev afløst af Hannes Finsen.