Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2021

Dansk statsskovrider, overinspektør og kammerherre

Født lørdag den 20. november 1858 på Estruplund, Estruplund, Djursland
Død lørdag den 11. april 1936 i København

Mini-biografi: Var søn af en godsejer, blev 1876 student i Sorø, gik 1 år på Polyteknisk læreanstalt, fik derefter praktisk uddannelse i skov- og landbrug på Odsherred statsskovdistrikt og på Estruplund hovedgård. Modtog undervisning i skovbrug på landbohøjskolen, blev 1881 forstkandidat, virkede et par år ved skov- og landbrug, gjorde fra 1883 tjeneste ved statens skovregulering, siden ved I. overførster-inspektion, blev 1896 udnævnt til skovrider for Sorø Akademis 2. skovdistrikt. Henrik Buchwald udnævntes 1907 til overførster for 3. overførster-inspektion i Aarhus, blev ved oprettelsen af skovdirektoratet i 1911, den første direktør for statsskovbruget og varetog hvervet til 1929. Var i årene 1920-36 tillige overinspektør for Sorø akademis skove, sad 1912-30 som næstformand i Dansk Skovforenings bestyrelse, var 1903-08 sagkyndig medhjælper ved skovenes ansættelse til ejendomsskyld. Buchwald var høj grad med til at præge statsskovbrugets administrative og tekniske udvikling, overvandt de mange vanskeligheder ved overgangen til moderne skovbrug uden at bryde helt med tidligere tiders principper. Var medlem af og ofte formand for adskillige kommissioner samt udvalg som skovlov-kommissionen, udvalget vedrørende driften af de nordsjællandske statsskove og Dyrehave-udvalgene. Modtog Dansk Jagtforenings sølvbæger, fik titel af Kammerherre og blev udnævnt til Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand samt til Kommandør af 2. og 1. grad.

Sorø Ny Kirkegård 2018
© www.gravsted.dk (foto:fl)