Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk forfatter, teolog, biskop og professor

Født lørdag den 3. januar 1646 i København
Død onsdag den 31. december 1710 i København

Mini-biografi: Var søn af en jurist, blev som 11årig forældreløs og voksede sammen to brødre op hos slægtninge. Blev student 1662, læste teologi, tog eksamen 1668, udnævntes året efter til subrektor ved Frue Latinskole, blev konrektor 1671 og 1672 rektor. Henrik Bornemann blev professor i logik og metafysik 1674, året efter sognepræst ved Vor Frue Kirke samt stiftsprovst og provst over Sokkelund Herred, deltog fra 1682 i forarbejderne til det nye kirkeritual, blev 1683 udnævnt til biskop over Aalborg stift og blev dr.theol. per bullam. Bornemann var meget nidkær, udarbejdede sin egen katekismusforklaring for degne og skoleholdere, blev 1693 udnævnt til biskop over Sjællands stift og indvikledes kort efter i en heftig strid med teologiprofessor Hans Vandal, der følte sig tilsidesat ved bispevalget. De var dog nødt til at arbejde sammen da begge sad i kommissionen, som bragte den Kingo'ske salmebogssag til endelig afslutning, men deres fjendskab varede livet ud. Bornemann holdt ligprædiken over Christian 5., og salvede året efter Frederik 4. og dronning Louise, Salvingsakten blev udgivet i 1702 og var et pragtværk i folio. Var en ualmindelig godgørende mand, men vendte sig dog mod den gryende pietisme i hidsige vendinger. Bornemanns første hustru var datter af lægen Ole Worm.