Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk officer

Født onsdag den 4. maj 1831 på Høvergård, Storring, Aarhus
Død onsdag den 7. februar 1900 på Frederiksberg

Mini-biografi: Var søn af en postmester, blev som 13årig landkadet, 1849 sekondløjtnant, deltog i slaget ved Isted og fægtningen ved Mysunde. Gjorde fra 1854 tjeneste ved 1. jægerkorps, blev premierløjtnant 1858, kom på Den kongelige militære Højskole, gennemgik stabsafdelingen og blev uddannet ved andre våben. Ansattes ved mobiliseringen 1863 som adjudant ved 5. brigade og deltog i forsvaret af Dannevirke. Henrich Haxthausen blev kompagnikommandør ved 7. regiment, 1865 ansat ved generalstaben, blev adjudant hos krigsministeren og 1867 kaptajn ved 4. bataljon. Underviste i krigskunst ved officersskolen, i taktik ved højskolen, var forstander for Kommandoskolen for underofficerer af fodfolket, blev 1880 oberstløjtnant og chef for 21. bataljon, 1888 oberst og chef for 10. regiment, havde ved afskeden 1896 titel af generalmajor. Haxthausen var sekretær i kommissionen, som nedsattes 1866, for at udarbejde et felttjenestereglement for Fodfolket, skrev flere taktiske afhandlinger, bl.a. i Tidsskrift for Krigsvæsen, var redaktør her i året 1868-69 og var medstifter af Det Krigsvidenskabelige Selskab. Holdt foredrag om nytten af et forsvar og opfordrede 1873 Frederiksbergs folketingskandidat, kultusminister C.C. Hall, om at sætte forsvarsspørgsmålet på sit valgprogram, skrev selv flere artikler i Berlingske Tidende om sagen. Haxthausen var Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand, Kommandør af 2. grad og 1. grad.

Solbjerg Parkkirkegård, Frederiksberg 2013
© www.gravsted.dk (foto:va)