Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk nationaløkonom, kammerherre og professor

Født tirsdag den 16. januar 1934 i København
Død søndag den 2. oktober 2016

Mini-biografi: Var søn af en hofjægermester, blev 1952 student fra Randers Statsskole, studerede derefter på Det europæiske institut i Torino i Italien, modtog diplom ved afgangen. Blev 1960 cand.oecon. fra Aarhus Universitet og arbejdede herefter 2 år som assistent ved universitetets økonomiske institut, fik i 1962 en tilsvarende stilling ved Københavns Universitet, blev året efter lektor. Studerede 1965-66 ved Massachusetts Institute of Technology, blev 1968 konstitueret professor ved Handelshøjskolen i København, udnævntes i 1973. Hector Estrup blev 1974 professor i nationaløkonomi ved Københavns Universitet, varetog stillingen til 2003. Blev I 1977 dr.polit. på disputatsen Essays in the theory of income creation. Skrev flere afhandlinger, leverede en del bidrag til nogle samleværker og udgav bl.a. Moderne makroteori i teorihistorisk belysning samt Overskud og merværdi i Aspekter af økonomisk vækstteori. Estrup sad i bestyrelsen for Det Dansk-franske Dampskibsselskab, for Foreningen af skov- og landejendomsbesiddere, var medlem af Nationaløkonomisk Forenings bestyrelse, Videnskabernes Selskab og bestyrelsen for BRF-fonden. Var oldebarn af konseilspræsident J.B.S. Estrup, ejede godset Skaføgård på Djursland og hørte blandt kongehusets nærmeste venner. Blev udnævnt til kammerherre og Ridder af 1. grad af Dannebrog, modtog desuden det østrigske ærestegn for fortjenester.