Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk overinspektør, forfatter og kunsthistoriker

Født søndag den 3. august 1919 på Frederiksberg
Død tirsdag den 21. oktober 2003

Mini-biografi: Var søn af en grosserer, blev 1938 student, studerede kunsthistorie i Italien, deltog 1940 i Norges frihedskamp mod tyskerne, blev 1947 mag. art i kunsthistorie fra Københavns Universitet. Havde allerede fra 1940 været knyttet til Nationalmuseet og det særlige bygningssyn, blev 1954 inspektør, 1962 overinspektør og 1967 afdelingsleder. Harald Langberg var sekretær for bygningssynet, medlem af bestyrelsen for statens bygningsfredningsfond, sekretær for Foreningen til gamle Bygningers Bevarelse, medlem af bestyrelsen for Dansk Byplanlaboratorium, Selskabet til Udgivelse af Danske Mindesmærker, Selskabet for dansk Kulturhistorie. Medlem af Sveriges Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, af intern organisationskomité for ICOMOS 1964, formand for dennes danske nationalkomité, for Dansk Museumsmandsforening, ledende senior i Københavns Studenterforening, blev 1995 æresdoktor ved Københavns Universitet. Flyttede ind i "Wessels Hus" på Gråbrødretorv 3 og lod arkitekten Elna Møller istandsætte og modernisere det. Skrev bl.a. Et hus paa Graabrødretorv, Københavns gamle Bydel, Uden for Voldene, Danmarks Bygningskultur, Stavkirker og sammen med Hans Erling Langkilde : Dansk Byggesæt omkring 1792 og 1942. Var redaktør af Meddelelser fra Foreningen til gamle Bygningers Bevaring og Hvem byggede hvad, medarbejder ved Weilbachs Kunstnerleksikon og Danmarks Kirker. Udnævntes til Ridder af Dannebrog, modtog Christian X's erindringsmedalje og den Norske deltagermedalje for sin indsats under krigen.