Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2021

Dansk grosserer og virksomhedsgrundlægger

Født mandag den 12. november 1855 i Frederikshavn
Død onsdag den 19. maj 1937 i København

Mini-biografi: Var søn af en købmand, valgte selv at få en handelsuddannelse og startede i sin hjemby. Rejste siden til København for at videreuddanne sig, derefter til England og fik her det engelske islæt, der kom til præge både personligheden og forretningsgang. Harald Klitgaard løste som 25årig borgerskab som grosserer i København, etablerede firmaet H.K. & Co., der fik stor part i den danske smøreksport til England i tiden op til 1. verdenskrig, firmaet var også med til at bringe sibirisk smør til England. Da krigen brød ud stoppede eksporten, firmaet kom ikke op på samme høje placering efter krigen, det blev 1925 overtaget af Privatbanken og siden likvideret. Klitgaard var allerede 1894 blevet indvalgt som medlem af Grosserersocietetets komité, sad som formand 1912-15 og som næstformand 1915-20. Virkede i komitéen, især i smørnoteringsudvalget og var formand for udvalget helt til 1927, var samtidig formand i bedømmelses- og voldgiftsudvalget inden for smørhandelen. Beklædte yderligere nogle tillidsposter i erhvervslivet, var næstformand, siden formand i Privatbankens bankråd, formand i bestyrelsen for akts. H.E. Gosch & Co.'s Tændstikfabrikker, næstformand i repræsentantskabet for Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring og medlem af traktatkommissionen. Var Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand samt kommandør af Dannebrog.

Garnisons Kirkegård, København 2015
© www.gravsted.dk (foto:sln)