Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk politiker

Født onsdag den 19. april 1848 i København
Død mandag den 9. februar 1903 i København

Mini-biografi: Var søn af en musiker, blev 1867 student og derefter ansat som lærer i Sofus Høgsbros hus. Læste teologi, tog 1875 kandidateksamen, valgtes 1876 til Folketinget i Odense Amts 7. kreds, genvalgtes med voksende stemmetal og bevarede posten hele livet. Var tilhænger af Grundtvig og tog i starten mest del i kirke- og skolespørgsmål, var en glimrende taler og vandt indflydelse ved politiske folkemøder. Harald Holm sluttede sig i 1890 til Frede Bojsens forhandlingspolitik, kom ind i Finansudvalget, var en tid ordfører sammen med Niels Neergaard og blev bl.a. formand for Toldudvalget. Sad som medlem af 26 udvalg, var formand i 13, ordfører for 10 af dem, var desuden medlem af Københavns Havneråd, 1878-83 medredaktør af Dansk Folketidende, oprettede 1878 Kjøbenhavns Højskoleforening, var selv formand og styrede fra 1887 foreningens Højskolehjem. Var sekretær og kasserer i den københavnske valgmenighed, medlem af bestyrelsen for Dansk Skolemuseum og for Dansk Husflidsselskab, medstifter af og bestyrelsesmedlem i Dansk Skoleforening, fra år 1900 censor ved skolelærereksamen. Holm gik ind for skandinavisk samarbejde, skrev til Bjørnstjerne Bjørnsons Norsk Folkeblad og andre norske og svenske blade, var 1892 dansk delegeret ved forhandlinger om forfatterret i Norge. Var Ridder af Dannebrog og af Norges Sankt Olavs Orden.