Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2022

Dansk officer og kammerherre

Født tirsdag den 31. maj 1774 i København
Død torsdag den 18. december 1851 på Rungstedgård, Rungsted

Mini-biografi: Var søn af en revisor i rentekammeret, kom som 9årig ind ved marinen som søkadet, blev i 1794 sekondløjtnant i flåden og 1799 udnævnt til premierløjtnant. Blev ansat som adjudant hos kronprinsen, den senere Frederik VI, der sørgede for at Hans Staal Lützen kom til at virke som premierløjtnant i slesvigske rytterregiment fra 1805 og i 1807 blev afskediget af marinen og udnævnt til ritmester. Lützen blev hos kronprinsen og førte efter kampen ved Køge i 1807 troppetransporterne fra Femern til Lolland. Var fra 1808 ansat i generalstaben, fortsatte karrieren og avancerede i 1809 til major, blev 1816 oberstløjtnant og 1826 oberst. Lützen prøvede aldrig at gøre tjeneste i geleddet, men blev alligevel udpeget som inspektør over kavaleriet, afskedigedes herfra i 1831 og blev nu kommandant i Nyborg, udnævntes i 1840 til generalmajor og blev kort efter oprettelsen af Krigsministeriet i 1848 afskediget som kommandant. Lützen fik i 1826 titel af kammerherre og blev 1828 Kommandør af Dannebrog.

Garnisons Kirkegård, København 2017
© www.gravsted.dk (foto:va)