Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk politiker og bonde

Født lørdag den 27. november 1779 i Egense, Vålse, Guldborgsund, Falster
Død onsdag den 10. februar 1858 i Egense, Vålse, Guldborgsund, Falster

Mini-biografi: Var søn af en gårdfæster, fik en ringe skolegang og overtog som 20årig fædrenegården som fæste. Fik samme år organiseret Egenses fæstebønder til samlet køb af deres gårde til selveje. Blev talsmand for egnens bondebefolkning, udnævntes ved oprettelsen af kystmilitsen 1807, til befalingsmand og lærte af en indkvarteret soldat at skrive og regne. Hans Rasmussen valgtes 1820 til sognefoged og lægdsmand, bestyrede en tid nogle gårde i sognet, der var opgivet af ejerne og tog 1841 initiativet til inddæmningsarbejdet af et areal på omkring 700 ha, som blev tørlagt ved bøndernes. Blev samme år sogneforstander, varetog hvervet i 14 år og kom til at spille en væsentlig rolle i 1840'ernes bondebevægelse på Falster. Var aktiv i Falsters landboforening, samlede penge ind til oprettelse af en højere bondeskole, ønskede at forbedre husmandsbefolkningens kår og blev ved oprettelsen af bondevenneselskabet 1846 valgt til distriktsformand. Valgtes i Maribo amts 6. distrikt, med overvældende majoritet, til den grundlovgivende rigsforsamling, tilsluttede sig venstrekredsen, ønskede et etkammer indført og talte for ophævelsen af bispeembederne til fordel for skolevæsenet. Stillede ikke op til valg til Folketinget, var hele livet politisk leder af Nordfalsters bønder og vendte sig skarpt mod godsejere, gejstlighed og embedsmænd. Blev udnævnt til Dannebrogsmand.