Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk forfatter, historiker, lærer, forstander og professor

Født lørdag den 12. juli 1862 i København
Død torsdag den 12. juni 1924 i København

Mini-biografi: Var søn af kunstneren Henrik Olrik, blev 1879 student og cand.theol.1885. Studerede Danmarks historie i den ældre middelalder, skrev 1888 Knud Lavards Liv og Gærning, 1892 Biskop Valdemar og den danske Krone i Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie, fik trykt To enslydende danske Kongebreve fra 1230 i samme tidsskrift, fik i Historisk Tidsskrift udgivet Bidrag til Belysning af Valdemarssønnernes Tidsalder, Absalon I-II, Abbed Vilhelm af Æbelholt og Ridderliv og Korstogskultur. Har tillige oversat Danske Helgeners Levned og udgav som sit hovedværk Konge og Præstestand i den danske Middelalder i to bind, blev dr.phil. på første bind som var en kritisk og indsigtsfuld fremstilling af hele emnet, bogen er tilegnet de danske højskoler. Hans Olrik arbejdede som lærer, var fra 1891 medlem af Kommissionen for Skolelærereksamen og blev 1893 af Kultusministeriet sendt til udlandet for at studere seminarieundervisningen. Olrik blev 1894 professor, 1895 forstander for Statens Lærerkursus, der under hans ledelse fik stigende elevtal og udvidet arbejdsområde. Olrik blev ved Julius Langes død, dansk redaktør af Nordisk Tidsskrift, 1897 sekretær i den danske afdeling af Letterstedtska föreningen, 1904 medlem af Det kongelige danske Selskab for Fædrelandets Historie og 1911 formand for Dansk Historisk Fællesforening. Var Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand.