Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk forfatter og historiker

Født lørdag den 3. maj 1890 i Lundforlund, Slagelse
Død tirsdag den 6. februar 1945 i København

Mini-biografi: Var søn af en gårdejer, tog præliminæreksamen 1906, blev student 1909, læste historie og blev mag.art. 1915, var derefter huslærer i Småland et par år. Hans Jensen var en tid aktiv i Venstres Ungdom, redigerede bladet Dansk Folkestyre og søgte forgæves at komme mere ind i politik. Begyndte i stedet sin karriere som forfatter, udgav 1919 Lars Bjørnbak og den Bjørnbakske Bevægelse, 1920 Den engelske Revolutions Historie, 1927 Frankrig efter 1815 og året efter Napoleon den Store. Blev 1927 tilknyttet Instituttet for historie og samfundsøkonomi, det meste af Hans Jensens videnskabelige produktion omhandler 17- og 1800-tallets danske historie. Det danske Folks Historie VI og VII beskriver tiden under enevælden og fortsætter i De danske Stænderforsamlingers Historie 1830-48 med en beskrivelse af enevældens sidste årtier og den begyndende inddragen af befolkningen i statens styrelse. Hans Jensen fortolkede landboreformerne 1936 i disputatsen Dansk Jordpolitik 1757-1919, med undertitlen "Udviklingen af Statsregulering og Bondebeskyttelse indtil 1810" og fremhævede bureaukratiets sejr over godsejerne. Fremstillingen har givet anledning til kritik, men er stadig et af de mere gennemførte forsøg på at forstå reformerne. Hans Jensen deltog 1936 i konkurrencen om professoratet i historie og publicerede senere sin konkurrenceafhandling Dansk-norsk Vekselvirkning i det 18. Aarhundrede.