Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk højskoleforstander, lærer, forfatter og historiker

Født torsdag den 10. december 1891 i Varde
Død torsdag den 17. april 1969 i Farup, Esbjerg

Mini-biografi: Var søn af en avlsbruger, blev 1909 student fra Ribe Katedralskole, studerede historie på Københavns Universitet hos professor Aage Friis og stilede mod at blive højskolelærer. Tog embedseksamen 1916 og blev året efter ansat som lærer i historie og samfundsfag ved Askov Højskole hos forstander Jacob Appel. Hans Lund var 1921 medstifter af tidsskriftet Dansk Udsyn, skrev adskillige artikler, især om tyske forhold og var meget optaget af, hvad der rørte sig i Tyskland, skrev et større afsnit om landets historie i Povl Engelstoft og Frederik Nørgaards Hovedtræk af Verdenshistorien fra 1866 til vore Dage (1922). Lund blev 1926 forstander for Rødding Højskole, elskede dansk sprog og historie, holdt historiske foredrag om Holberg-tiden, landboreformerne og Sønderjyllands historie fra 1830'erne og frem til afstemningen 1920. Holdt hver måned møder for egnens folk, der strømmede til for at høre Lund fortælle, hustruen Ellen Margrethe Lund holdt højskoledag for bønderkonerne og højskoleparret kom således til at præge den generation af egnens bønder. Lund var medlem af bestyrelsen for Historisk samfund for Sønderjylland, medredaktør af Sønderjydske Aarbøger, formand for Danske samfund i Haderslev og for Sønderjysk Skoleforening, tilknyttet redaktionen af ugebladet Landet og dagbladet Vestkysten. Skrev bogen Askov Højskole 1865-1915. Var Ridder af Dannebrog.