Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk rigsråd og rigsfeltherre

Født lørdag den 28. oktober 1609 på Undevad, Angel, Slesvig-Holsten, Tyskland
Død søndag den 27. februar 1676 i København

Mini-biografi: Var søn af Christopher von Schack, kom som 16årig i militær træning. Var 1627-29 rytter ved rytterregimentet i Christian 4.'s hær i Tyskland og overlevede sammen med kun 30 ryttere slaget mod general Tillys katolske hær. Hans Schack kom 1630 i svensk tjeneste, 1636 i fransk og havde således sin militære karriere under det meste af Trediveårskrigen. Vendte hjem 1651 som generalmajor, bosatte sig på sine godser i Lauenborg, blev 1656 kommandant i Hamborg. Udnævntes 1658 af Frederik 3. til generalløjtnant og senere samme år til guvernør, organiserede forsvaret da de svenske tropper under Karl Gustav-krigene belejrede København. Blev efter fredsslutningen 1659 rigsfeltherre, præsident i krigskollegiet og medlem af statskollegiet, stod især for en gennemgribende modernisering af forsvaret. Schack købte Gram Slot og Møgeltønderhus, godset bestod af 314 gårde fordelt på 28 sogne, det meste lå i en stribe tæt ved Vadehavet fra Møgeltønder til Skærbæk. Fik en ordning med bønderne så de i fællesskab forpagtede hovedgårdens marker og enge mod at blive fritaget for hoveriet, dog skulle de udføre hoveriarbejde ved byggeriet af Schackenborg, som blev opført på ruinerne af hovedgården Møgeltønderhus. 1671 blev Schack ophøjet til greve med residens på Schackenborg Slot, der forblev i slægten til 1993.