Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk politiker, tømrer, direktør og borgmester

Født fredag den 28. januar 1927
Død fredag den 29. maj 1992

Mini-biografi: Voksede op i Aale i Østjylland, kom i lære som tømrer i landsbyen Vrønding og forpagtede efter en tid som svend, en tømrerforretning i Rask Mølle. Købte den som 26årig og måtte på grund af en hurtigt voksende forretning i 1960 købe savværket ved Rask Skov, byggede 1967 privatbolig på grunden. Hans Kristensen bestræbte sig på at gøre medarbejderne interesseret i driften og omdannede i 1973 værket til aktieselskab, hvortil folkene på fordelagtige vilkår kunne opkøbe aktier. De hårde tider for byggebranchen førte 1982 til betalingsstandsning, men det lykkedes ved en kolossal indsats fra Kristensen, hustruen og deres to børn, at komme gennem krisen. I 1985 blev virksomheden solgt og Kristensen, der i 1958 var blevet valgt til Hvirring-Hornborg sogneråd på en upolitisk liste, kunne hellige sig sin kommunalpolitiske karriere. Kristensen blev ved kommunesammenlægningen i 1970 i Tørring-Uldum kommunalbestyrelse, valgt til viceborgmester, næstformand i økonomiudvalget og til medlem af teknisk udvalg. Indtog 1981 borgmesterposten og genvalgtes uden modkandidat ved de følgende valg. Trak sig på grund af sygdom, tilbage i april 1991. Havde gennem årene haft stor betydning for udviklingen i byen, bl.a. som formand i idrætsforeningen. Var æresmedlem af Rask Mølles borgerforening og blev udnævnt til Ridder af Dannebrog.