Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk arkitekt

Født torsdag den 25. september 1873 i København
Død tirsdag den 5. september 1922 i København

Mini-biografi: Var søn af politiker P. Koch, kom i murerlære 1893 og på Kunstakademiets arkitektskole 1895-1902. Tog på studierejser til Tyskland samt Italien 1897-98 og var opmåler og fotograf ved Carlsbergfondens ekspedition på Rhodos 1901-02. Koch banede vejen for nyklassicismens gennembrud i Danmark. Arrangerede 1911 en udstilling af C.F. Hansens arbejder med bl.a. en stor samling af dennes arkitekturtegninger, som Koch havde arvet efter sin farfar, hofbygmester J.H. Koch. Denne samling blev senere en væsentlig del af arkitekturtegningerne på Kunstakademiets Bibliotek. Opstillingen af Niels Skovgaards Havhestebrønd på Kultorvet skete på Kochs initiativ. Var respekteret for sin kunstneriske samt tekniske begavelse, der bl.a. omfattede evnen til at forestille sig komplicerede geometriske former i plane udfoldninger. Dette talent inspirerede ham til udklipsark og legetøj som Syvklodsspillet, der af Fredrik Appel blev anvendt til udsmykning af blændingsfelter på Taastrup Borgerskole 1924-29, ligesom Hasle Klinke & Chamottestensfabrik udsendte spillet som reklamegave i 1956. Disse udklipsark er blevet genoptrykt helt op til vor tid og Hans Hansen anvendte en frø herfra som forlæg for en samlekasse til regnvand ved Pantomimeteatrets istandsættelse 1950. Koch er også ophavsmand til det såkaldte Kochs forbandt, en blanding af blok- og krydsforbandt i murstensmurværk, som har æstetiske kvaliteter samt styrkemæssige fordele.