Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk biskop

Født lørdag den 27. oktober 1821 i København
Død lørdag den 23. juni 1906 i Viborg

Mini-biografi: Student fra Borgerdydskolen på Christianshavn 1838 og cand.theol. 1843. Privatlærer for Bertel Thorvaldsens barnebarn i Rom 1846-48, adjunkt på Sorø Akademi 1849-57. Sognepræst i Hjermind ved Randers 1857-68, fra 1860 desuden provst. Under et besøg hos ægteparret Swane i Hjermind præstegård 1859 skrev H.C. Andersen digtet "Jylland mellem tvende have". Swane skiftede 1868 til det bedre aflagte embede i Føllenslev på Sjælland, men blev 1871 kaldet til embedet som domprovst i Viborg. Biskop over Viborg Stift 1878-1901. Var som biskop meget respekteret og afholdt. Kirkepolitisk var Swane højkirkeligt konservativ – fra studenterårene præget af sin lærer, den senere biskop over Sjællands Stift, H.L. Martensen. Bogen To højkirkemænd. Brevveksling mellem bisperne H. Stein og J. Swane, udgivet 1958 af J. Swane og P.G. Lindhardt, anses for en væsentlig kirkehistorisk kilde. I sin tid i Viborg var Swane en af hovedmændene bag Viborg Domkirkes genopbygning og Joakim Skovgaards udsmykning af kirkens indre, hvilket man kan læse om i Joakim Skovgaards Breve til Biskop Jørgen Swane og Bispinde Magdalena Swane 1875-1901. Hustruen var datter af højesteretsassessor Peter Daniel Bruun til Asmildkloster. Storkorsridder af Dannebrogordenen og Dannebrogsmand.