Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk jurist og professor

Født lørdag den 8. august 1942 i Aarhus
Død søndag den 28. maj 2000

Mini-biografi: Var søn af en viceskoleinspektør, studerede jura på Aarhus Universitet og tog 1968 kandidateksamen, virkede derefter frem til 1979 i advokatbranchen. Blev derefter ansat ved det daværende Institut for Privatret, tog i 1990 licentiatgraden og blev i 1998 udnævnt til professor i formueret ved Juridisk Institut. Hans Henrik Vagner beskæftigede sig som underviser og som forsker, især med entreprise-, erstatnings- og forsikringsret, var særdeles populær som lærer og vejleder. Forskellige foreninger og lignende benyttede sig ofte af Vagners ekspertise og når det handlede om responsa og voldgifter, var han også manden, der var bud efter. Vagner skrev bogen Entrepriseret, den anvendes af de fleste, som beskæftiger sig med dette retsområde, bruges også som lærebog på jurauddannelsens overbygning og er forsynet med lovregister, stikordsregister samt register over domme og voldgiftskendelser. Vagner valgtes 1998 til formand for Dansk Selskab for Byggeret og var med til at etablere Tidsskrift for Bygge- og Boligret, blev siden et yderst værdsat medlem af redaktionskomitéen. Var bror til politidirektør Hanne Bech Hansen.