Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Tysk officer

Født fredag den 15. januar 1630 i Markow, Mecklenburg-Vorpommern, Tyskland
Død onsdag den 22. juli 1696 på Oxholm/Oksholm, Jammerbugt

Mini-biografi: Var søn af Heinrich von Levetzow, der sad i hertugdømmet Mecklenburgs landråd, fik en militæruddannelse og trådte i dansk tjeneste under de såkaldte "Karl Gustav krige" mellem Danmark og Sverige 1657-58 samt 1658-60. Hans Frederich von Levetzow var 1660 oberstløjtnant ved Christian Urnes rytterregiment, kom ved et uheld til at dræbe en trompeter og forblev i Danmark da regimentet kort efter opløstes. Fik ikke tildelt pension, men i stedet udlagt gods i Nørhald Herred og boede i Kåtrup, Asferg Sogn til 1668. Købte det år, herregården Oksholm ved Limfjordens nordre bred samt Nørre Elkær, også i Vendsyssel og Store Restrup på Limfjordens søndre side. Blev 1670 optaget i den danske adelsstand, meldte sig 1672 atter til aktiv tjeneste ved sjællandske Rytterregiment, blev 1675 oberst og førte for 1. jyske Regiment i Mecklenburg samme år. Deltog i slaget ved Lund under Den Skånske Krig 1675-79, såredes 1676, blev 1677 forfremmet til generalmajor og deltog i de følgende felttog. Fik efter fredsslutningen inspektion over rytteriet i Jylland, hædredes 1683 med det hvide bånd og deltog 1693 i Christian V.' s belejring af Ratzeburg. Levetzow forlod året efter hæren som generalløjtnant og fik titel af gehejmeråd. Skænkede sin sognekirke på Øland en altertavle.