Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2022

Dansk forsøgsleder og statskonsulent

Født tirsdag den 23. maj 1854 i Underød, Egebjerg, Odsherred
Død søndag den 29. maj 1921 i Askov, Vejen

Mini-biografi: Var søn af en husmand, blev elev hos Ernst Trier på Vallekilde højskole, 1874 på Testrup højskole. Arbejdede som forkarl fem år og underviste samtidig på en landbrugsskole. Hans Frederik Hansen gik på Tune Landboskole og siden på Landbohøjskolen, tog landbrugseksamen 1883, var en tid lærer ved Landboskolen ved Lyngby og derefter lærer ved Askov Højskole i 9 år. Grundlagde 1885 Statens første forsøgsstation i Jylland på sin gård i Askov. Forsøgsvirksomheden i plantekultur lejede jord her og overdrog ledelsen til Hansen, der 1893 udnævntes til bestyrer for Askov forsøgsstation og til statskonsulent i plantekultur for Jylland. Arbejdet i disse stillinger fik stor betydning for udviklingen af især det jyske landbrug. Hansen arbejdede særlig med forsøg vedrørende grøngødning på sandjord, kultivering af højmose, staldgødningens opbevaring og anvendelse og sædskifteforhold. Skrev om forsøgene i beretninger og artikler, men brugte i højere grad foredrag som meddelelsesmiddel, udførte et betydeligt arbejde for husdyrbrugets udvikling, var konsulent og siden formand for Kolding omegns landboforening. Havde 1895, sammen med hustruen, en væsentlig andel i oprettelsen af den første kontrolforening. Hansen var medlem af De samvirkende danske landboforeningers bestyrelse, af landbrugsrådet, af udvalget for Det landøkonomiske driftsbureau og af Vildmosekommissionen. Var Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand.

Askov Kirkegård, Vejen 2013
© www.gravsted.dk (foto:fl)